Ενότητα 6

Μαθησιακοί στόχοι

Πηγή: www.gettyimages.com

Η παρούσα Ενότητα παρέχει στους εκπαιδευτές (εθελοντές εκπαιδευόμενους) βασικές οδηγίες, εργαλεία, στρατηγικές, προσεγγίσεις, τεχνικές μάθησης και μεθοδολογίες για την περαιτέρω βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (μετανάστες), στους ακόλουθους τομείς:

1.Επικοινωνία

2.Χειρισμός πληροφοριών και περιεχομένου

3.Συναλλαγές

4.Επίλυση Προβλημάτων

Ενότητα Περιεχόμενο

Επέκταση όλων