Ενότητα 4

Μαθησιακοί στόχοι

Αυτή η ενότητα θα παρέχει μια επισκόπηση των βασικών αρχών αξιολόγησης και διαχείρισης. Πώς αξιολογείται η ικανότητα των εκπαιδευτικών, πώς αναλύονται οι ανάγκες των εκπαιδευομένων και το διαφορετικό στυλ διδασκαλίας;

Ενότητα Περιεχόμενο

Επέκταση όλων