Ενότητα: 3

Μαθησιακοί στόχοι

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στην παροχή εργαλείων για την προώθηση της ατομικής ένταξης και της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο, σε εθελοντές που θα υποστηρίξουν τους ενήλικες μετανάστες. Οι εθελοντές παρέχουν στους μετανάστες πρακτική καθοδήγηση, βοηθούν στην σύνδεσή τους με τοπικά δίκτυα και βοηθούν στον πολιτισμό, την υγεία, την ευημερία και τη γλωσσική ερμηνεία.

Έχει αποδειχθεί ότι η έγκαιρη επαφή με τους ντόπιους είναι το κλειδί για την επιτυχή ενσωμάτωση, καθώς έχει τεράστιο αντίκτυπο στο πώς αισθάνονται οι μετανάστες και παρέχει δυνατότητες για να συμβάλουν ενεργά στη συλλογική ζωή της κοινότητας. Για τους εθελοντές υπάρχει η ευκαιρία να επεκτείνουν το δικό τους δίκτυο, να κάνουν νέους φίλους, να μάθουν για διαφορετικούς πολιτισμούς και να προσφέρουν θετικά στη ζωή των μεταναστών.

Ενότητα Περιεχόμενο

Επέκταση όλων