Ενότητα 2

Μαθησιακοί στόχοι

Πηγή: www.pexels.com

Η τρέχουσα ενότητα στοχεύει να παρέχει στους εκπαιδευτές/εθελοντές που θα εκπαιδεύσουν τους μετανάστες τη γνώση και καθοδήγηση σχετικά με τη νομοθεσία και το πλαίσιο πολιτικής σχετικά με τη μετανάστευση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η ενότητα αποσκοπεί στην εισαγωγή αυτών των πολιτικών στους συμμετέχοντες και στην παροχή των βασικών πληροφοριών για περαιτέρω διερεύνηση.

Συγκεκριμένα, μέσω της παρούσας ενότητας οι συμμετέχοντες θα:

  • Ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα ενσωμάτωσης για τη μετανάστευση
  • Εξοικειωθούν με τις εθνικές πολιτικές και το νομοθετικό πλαίσιο που ασχολείται με θέματα μετανάστευσης
  • Αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες των μεταναστών, καθώς και με το νομοθετικό πλαίσιο από το οποίο προέρχονται

Γενικές συμβουλές διδασκαλίας

  • Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να γνωρίζουν το λεπτομερές περιεχόμενο αυτής της συγκεκριμένης ενότητας.
  • Ενθαρρύνονται να προσαρμόσουν αυτό το περιεχόμενο στο συγκεκριμένο ακροατήριο (μαθητευόμενοι) και σε κάθε χώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο την προσθήκη σχετικών τοπικών παραδειγμάτων και την εφαρμογή των πληροφοριών στο τοπικό πλαίσιο καθ ‘όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
  • Συνιστάται να γίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσο το δυνατόν πιο διαδραστικό και συμμετοχικό.
  • Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ενεργών συμμετεχόντων, όπως για παράδειγμα να τους ζητήσετε να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες, ιστορίες και πεποιθήσεις, να θέσουν πρόσθετα ερωτήματα και να παρουσιάσουν διλήμματα.
  • Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν την κρίση τους και να λαμβάνουν υπόψη τους πολιτιστικούς κανόνες των συμμετεχόντων.

Πηγή: www.pexels.com