Ενότητα 1

Ενότητα 1: Γενική επισκόπηση της μετανάστευσης στην Ευρώπη 2020

Πηγή: www.pexels.com

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στην παροχή γνώσης σχετικά με το φαινόμενο της μετανάστευσης και τον αντίκτυπό του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθελοντές που θα διδάξουν στους ενήλικες μετανάστες. Συγκεκριμένα, αυτή η ενότητα θα ενισχύσει τη γνώση των συμμετεχόντων στα ακόλουθα ζητήματα μετανάστευσης:

  • Βαθύτερη κατανόηση των βασικών πληροφοριών σχετικά με τις αιτίες της μετανάστευσης, τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά ενσωμάτωσης, καθώς και τις προσωπικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μετανάστευσης
  • Ενίσχυση των γνώσεων των συμμετεχόντων σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές
  • Εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικούς φορείς που ασχολούνται με ζητήματα μετανάστευσης
  • Ενίσχυση της κατανόησης από τους συμμετέχοντες των θεσμικών πλαισίων για την ενσωμάτωση των μεταναστών
  • Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να γνωρίζουν το λεπτομερές περιεχόμενο αυτής της συγκεκριμένης ενότητας.
  • Ενθαρρύνονται να προσαρμόσουν αυτό το περιεχόμενο στο συγκεκριμένο ακροατήριο (μαθητευόμενοι) και σε κάθε χώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο την προσθήκη σχετικών τοπικών παραδειγμάτων και την εφαρμογή των πληροφοριών στο τοπικό πλαίσιο καθ ‘όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
  • Συνιστάται να γίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσο το δυνατόν πιο διαδραστικό και συμμετοχικό.
  • Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ενεργών συμμετεχόντων, όπως για παράδειγμα να τους ζητήσετε να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες, ιστορίες και πεποιθήσεις, να θέσουν πρόσθετα ερωτήματα και να παρουσιάσουν διλήμματα.
  • Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν την κρίση τους και να λαμβάνουν υπόψη τους πολιτιστικούς κανόνες των συμμετεχόντων.

Πηγή: www.pexels.com

Ενότητα Περιεχόμενο

Επέκταση όλων
Μέρος Περιεχόμενο
0% Oλοκληρωμένο 0/2 Steps